ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ

Το ότι με τους Rose K οι ασθενείς επιτυγχάνουν μεγαλύτερη άνεση στην χρήση των φακών τους, το επιβεβαιώσαμε όταν 27 ασθενείς που για χρόνια έκαναν χρήση συμβατικών αεροδιαπερατών κερατοκωνικών φακών επαφής, χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα δυσανεξίας, χρησιμοποίησαν τους Rose K (‘’Οφθαλμολογία’’ 2000, 2: 143-149). Οι περισσότεροι δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τους νέους φακούς, αποκλειστικά και μόνο λόγω της βελτιωμένης άνεσης που τους επέτρεπε αυξημένο χρόνο χρήσης τους.

Ο κερατόκωνος εμφανίζεται ολοένα και σε υψηλότερα επίπεδα συχνότητας, κυρίως λόγω της διάδοσης της κερατοτοπογραφίας. Παράλληλα, η αυξανόμενη εξάπλωση των διαθλαστικών επεμβάσεων, με κύριο εκπρόσωπο τις Excimer Laser  επεμβάσεις LASIK και PRK, αναπτύσσουν την κοινή αντίληψη ότι σχεδόν όλα τα διαθλαστικά προβλήματα των νέων – κυρίως – ασθενών είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά. Πράγματι τα αποτελέσματα των διαθλαστικών επεμβάσεων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, έως και θεαματικά, φαίνεται όμως ότι ο κερατόκωνος – όπως άλλωστε και η πρεσβυωπία - αποτελούν διαθλαστικά προβλήματα άλυτα για την ώρα.

Συχνά παλαιότερα αλλά και σήμερα σε ορισμένα κέντρα, συνηθίζεται να προτείνεται η κερατοπλαστική (PK) σαν χειρουργική διόρθωση περιστατικών με μέτριο και προχωρημένο κερατόκωνο. Η επιλογή αυτή είναι πράγματι επιβεβλημένη όταν υπάρχει θόλωση στον κερατοειδή ή όταν η παραμόρφωση είναι τόσο μεγάλη που δεν είναι δυνατό να γίνει εφαρμογή φακού επαφής. Παρότι όμως τα αποτελέσματα της PK είναι πολύ καλά, σχεδόν κατά κανόνα, η μέγιστη όραση επιτυγχάνεται και πάλι με φακούς επαφής, οι οποίοι εφαρμόζονται 6-12 μήνες μετά από την επέμβαση. Έτσι, θα έπρεπε οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς να προτείνονται σε ασθενείς με κερατόκωνο τελικού σταδίου και με την διευκρίνιση ότι θα χρειασθούν φακοί επαφής για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή όραση. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι δεν είναι σπάνια η εμφάνιση κερατοκωνικής αλλοίωσης και στο μόσχευμα. Οι λίγες περιπτώσεις ασθενών που μετά από PK βλέπουν 5-6/10 χωρίς διόρθωση δεν δικαιολογούν γενίκευση της εφαρμογής της μεθόδου, ιδιαίτερα εάν δεν έχει προηγηθεί σοβαρή προσπάθεια εφαρμογής φακών επαφής.

Τα 10 τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε στην Θεσσαλονίκη, τους κερατοκωνικούς αεροδιαπερατούς φακούς επαφής Rose K με υδρόφοβο υλικό Boston ES ή – την τελευταία διετία- το υδρόφιλο υλικό ΄΄Comfort O2΄΄. Στις ΗΠΑ οι φακοί αυτοί χρησιμοποιούνται εδώ και 15 χρόνια. Πρόκειται για φακούς που έχουν ειδικά προσαρμοσμένο εύρος οπτικής ζώνης, σύμφωνα με την βαρύτητα του κερατόκωνου, ώστε να προστατευθεί η κορυφή του κώνου από την επαφή με τον φακό. Στο δοκιμαστικό σετ, όσο μειώνεται η ακτίνα καμπυλότητας μειώνεται και το εύρος της οπτικής ζώνης. Επιπλέον, ο Rose K διαθέτει ασφαιρική κατασκευή στην περιφέρεια, οπότε μεταπίπτει ομαλά σε επαφή με τον κερατοειδή στην μέση περιφέρεια, όπου και στηρίζεται. Σε συνδυασμό με το υψηλού Dk υλικό κατασκευής και με την μικρή διάμετρο 8,70 mm, ο φακός αυτός φαίνεται ότι προσφέρει αυξημένη άνεση σε ασθενείς ακόμη και με προχωρημένο κερατόκωνο.

Στο υλικό των συμβατικών κερατοκωνικών αεροδιαπερατών φακών οι πολυμερείς αλυσίδες δημιουργούν  έναν φακό όπου, εξαιτίας του στενού δεσμού των αλυσίδων η οξυγόνωση είναι περιορισμένη

Στο υδρόφοβο υλικό Boston ES η δομή του φακού βασίζεται στην χημική τεχνολογία ‘’Aercor’’, με την οποία ένας σκελετός από χημικές αλυσίδες – πατέντα της εταιρείας – οι οποίες δεν έρχονται σε στενούς δεσμούς μεταξύ τους, σε συνδυασμό και με οξυγονοδιαπερατούς διασταυρούμενους δεσμούς, οι οποίοι διατείνονται και μετακινούνται, επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση του οξυγόνου. Παράλληλα, εξαιτίας της υψηλής σκληρότητας του υλικού, εξασφαλίζεται το σταθερό και ανθεκτικό σχήμα του φακού.

Το κύριο χαρακτηριστικό του Rose K  είναι ότι, λόγω της προσαρμοσμένης οπτικής ζώνης, προφυλάσσει μηχανικά την κορυφή του κώνου. Αυτό παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες να επιτευχθεί όταν η κορυφή του κώνου βρίσκεται πολύ χαμηλά και κροταφικά – πράγμα καθόλου σπάνιο στον κερατόκωνο – αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, η επίπτωση δεν αφορά στην δυσανεξία αλλά στην τάση του φακού να παρεκτοπίζεται προς τα κάτω. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν δυσκολεύονται να αποδεχθούν τέτοιες παρεκτοπίσεις.


Είτε όταν επιτυγχάνεται άριστη εφαρμογή όπως στην αριστερή εικόνα, είτε όταν  καταλήγουμε σε απλώς αποδεκτή εφαρμογή όπως στην δεξιά εικόνα, εξασφαλίζεται

ελεύθερη κεντρική περιοχή όπου η κορυφή του κώνου έρχεται στην λιγότερη δυνατή επαφή με τον φακό χωρίς αυτό να οδηγεί σε λίμναση δακρύων, κάτι που συνήθως ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την εμφάνιση της δυσανεξίας


Εδώ ακριβώς φαίνεται να υπερτερούν οι Rose K. Οι συμβατικοί κερατοκωνικοί αεροδιαπερατοί φακοί επαφής προσφέρουν σχεδόν όλοι ανεξαιρέτως άριστο οπτικό αποτέλεσμα παρότι ή όραση χωρίς φακούς επηρεάζεται αρνητικά από την χρήση τους. Το πρόβλημα που συνήθως παρουσιάζουν, εξαιτίας και του οποίου οι ασθενείς ωθούνται στην αναζήτηση χειρουργικών λύσεων, είναι η ήπια έως έντονη δυσανεξία που προκαλούν εξαιτίας του υλικού τους και της κακής σχέσης τους με τον παραμορφωμένο από τον κώνο κερατοειδή.

Στις συμβατικές κερατοκωνικές εφαρμογές με φακούς που έχουν μεγάλη διάμετρο οπτικής ζώνης, το αποτέλεσμα της εφαρμογής καταλήγει είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη - ανάλογα με την στενή ή φαρδιά εφαρμογή - λίμναση δακρύων στην βάση του κώνου. Εξαιτίας της μικρής τους οπτικής ζώνης, οι Rose K επιτυγχάνουν μια σχεδόν παράλληλη σχέση με τον κερατοειδή ακόμη και στην βάση του κώνου.​​​​​​​

Το ότι με τους Rose K οι ασθενείς επιτυγχάνουν μεγαλύτερη άνεση στην χρήση των φακών τους, το επιβεβαιώσαμε όταν 27 ασθενείς που για χρόνια έκαναν χρήση συμβατικών αεροδιαπερατών κερατοκωνικών φακών επαφής, χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα δυσανεξίας, χρησιμοποίησαν τους Rose K (‘’Οφθαλμολογία’’ 2000, 2: 143-149). Οι περισσότεροι δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τους νέους φακούς, αποκλειστικά και μόνο λόγω της βελτιωμένης άνεσης που τους επέτρεπε αυξημένο χρόνο χρήσης τους. Η όρασή τους παρέμεινε παρόμοια, σε ορισμένους μάλιστα παρουσίαζε μικροδιακυμάνσεις για ένα μικρό αρχικό χρονικό διάστημα λόγω της μικρής οπτικής ζώνης. Αυτό δεν απετέλεσε αιτία διακοπής ή αλλαγής χρήσης των φακών και ξεπεράστηκε μετά την πρώτη εβδομάδα.


Ιδιαίτερη εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, ενώ από 92 ασθενείς με κερατόκωνο που δεν είχαν κάνει προηγούμενη χρήση άλλων φακών, κανένας δεν παρουσίασε απαγορευτική για την χρήση φακών επαφής δυσανεξία σε διάστημα 3-4 μηνών έως και 2,5 χρόνια, σε 37 ασθενείς με προηγούμενη αποτυχία χρήσης αεροδιαπερατών κερατοκωνικών φακών επαφής λόγω δυσανεξίας, μόνον οι 23 πείσθηκαν να συνεχίσουν – και συνέχισαν ικανοποιητικά – με Rose K. Οι υπόλοιποι είχαν αναπτύξει αρνητική ψυχολογία και δεν αποφάσισαν ούτε να δοκιμάσουν. Αυτό δείχνει ότι η σωστή επιλογή του καλύτερου δυνατού τύπου κερατοκωνικών φακών επαφής εξαρχής, είναι πολύ σημαίνουσα για την ‘’θεραπεία’’- ουσιαστικά - των κερατοκωνικών ασθενών, διότι ένα μεγάλο μέρος αυτών που αποτυγχάνουν να δεχθούν την χρήση φακών καταλήγει να παραμένει στην φτωχή όραση που τους προσφέρουν τα γυαλιά τους.

Διαθέτουμε τα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας που σχετίζονται με τον κερατόκωνο όπως σκληρούς, μαλακούς και semi scleral φακούς.Για κάθε τύπο φακού διατίθεται δοκιμαστικό set εφαρμογής.

          Θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι με γνώμονα το σεβασμό στο πρόβλημα των ασθενών με κερατόκωνο αποφασίζουμε ποιο προϊόν είναι καλύτερο για την κατηγορία του κερατόκωνου.

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.